Honorarium za wizytę domową uzależnione jest od

  • terminu,
  • odległości dojazdu,
  • liczby osób poddanych badaniu

Do ustalenia podczas rozmowy telefonicznej

KOSZT OD 160 zł